Boldershøj 9A, 6534 Agerskov, Tlf.: 74 92 84 86
Bestyrelsen
Børnehaven er en selvejende institution under ledelse af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf de 3 er valgt blandt forældre.

Bestyrelsens arbejde omhandler budgetlægning, ansættelse og afskedigelse af personale. Børnehavens bestyrelse følger de pædagogiske tiltag og aktiviteter, som børnehaven laver. På bestyrelsesmøderne drøftes løbende vores pædagogiske læreplaner. Hvilke mål vi har, hvilke tiltag ,der skal igangsættes og evaluering af det vi har lavet.

Børnehavens pædagogiske læreplan skal også opfylde Tønder Kommunes børne- og ungepolitik.  

Der er valg til bestyrelsen hvert andet år med en valgperiode på 4 eller 2 år. Som forældrerepræsentant kan du kun sidde, så længe dit barn går i børnehaven.

Bestyrelsen
Børnehavens nuværende bestyrelse består af:

Formand 
Siri Pugesgaard   

Mor til Laust  

 

 

Næstformand
Kristine Johnsen
 

Mor til Dagmar

Mening Bestyrelsesmedlem
Marie Lorenzen Poulsen
 

Mor til Anton

 

Mening Bestyrelsesmedlem
Tilde Holch Duedahl

 

Mor til Kaya

Mening Bestyrelsesmedlem 
Line Iversen Møller

Mor til Karla 

Suppleant
Nicoline Anne Lund

Mor til Agnes     
 

Klik for større billede!
Personalerepræsentant 
Bodil Johansen  
 Børnehuset
Boldershøj 9 A
5434 Agerskov  
 7483 3519  
 bj22@toender.dk
    pædagog
Suppleant
Louise Meinfeldt

Mor til Ida-Marie
 

Klik for større billede!
Sidst opdateret 24. oktober 2018